Isprobajte prvo potpuno outdoor adventure iskustvo!

ZRMANJA ADVENTURES FESTIVAL

– May the force of nature be with you –

Zrmanja Adventures festival je turističko sportska manifestacija koja za cilj ima afirmirati posebne oblike sportskog, seoskog i izletničkoj turizma, a posebice ima za smisao predstaviti prostor južnih padina Velebita, rijeke Zrmanje i Krupe sa svim svojim pritokama, te krša koji ima ogroman potencijal.

Discipline

Blog

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search