ZRMANJA ADVENTUREs FESTIVAL

- MAY THE FORCE OF NATURE BE WITH YOU -

Zrmanja Adventures festival je turističko sportska manifestacija koja za cilj ima afirmirati posebne oblike sportskog, seoskog i izletničkoj turizma, a posebice ima za smisao predstaviti prostor južnih padina Velebita, rijeke Zrmanje i Krupe sa svim svojim pritokama, te krša koji ima ogroman potencijal.

Rezervirajte

25.04.2020

za iii. zrmanja adventures festival

DOGAĐANJA