ZRMANJA ADVENTUREs FESTIVAL

- MAY THE FORCE OF NATURE BE WITH YOU -

Zrmanja Adventures festival je turističko sportska manifestacija koja za cilj ima afirmirati posebne oblike sportskog, seoskog i izletničkoj turizma, a posebice ima za smisao predstaviti prostor južnih padina Velebita, rijeke Zrmanje i Krupe sa svim svojim pritokama, te krša koji ima ogroman potencijal.

DOGAĐANJA

- prvi Dan -

26. TRAVANJ 2019.

- Drugi Dan -

27. TRAVANJ 2019.

- treci Dan -

28. TRAVANJ 2019.