Isprobajte prvo potpuno adventure iskustvo!

ZRMANJA ADVENTURES FESTIVAL

– May the force of nature be with you –

Zrmanja Adventures festival je turističko sportska manifestacija koja za cilj ima afirmirati posebne oblike sportskog, seoskog i izletničkoj turizma, a posebice ima za smisao predstaviti prostor južnih padina Velebita, rijeke Zrmanje i Krupe sa svim svojim pritokama, te krša koji ima ogroman potencijal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.