Trail Tri Rijeke

Rijeka Krupa u online magazinu Punkufer

Svi koji smo posjetili rijeku Krupu vidjeli smo njezine ljepote. Nedavno se u to uvjerio i autor članka Goran Šafarek u pomoć Wild Croatia ekipe.  Ona je nepoznati biser krša, oaza u kamenjaru. Jedna je od najmanje poznatih rijeka, ali najljepših! Općenito je fascinantna prisutnost vode u kršu. I dok već sav mokar istražujem barijeru, prisjećam se izvora Krupe. Nije trebalo neko posebno veranje, …

Rijeka Krupa u online magazinu Punkufer Read More »